Ανθρωπιστής: Εκπαίδευση, Μόρφωση και Πολιτισμός

Αποκτήστε μια ευρεία προοπτική για τον Λ. Ρον Χάμπαρντ ως Εκπαιδευτικό και τη λαμπρή ανάπτυξη της Τεχνολογίας Μελέτης. Αυτή είναι η μόνη τεχνολογία σχετικά με την εκπαίδευση και τη μόρφωση που μπορεί να αντιστρέψει το εκπαιδευτικό τέλμα και την πολιτισμική παρακμή.

Ο απώτερος στόχος και επιδίωξη κάθε κοινωνίας, όταν ασχολείται με το πρόβλημα της εκπαίδευσης, είναι να αυξήσει την ικανότητα, την πρωτοβουλία και το πολιτιστικό επίπεδο και με όλα αυτά να αυξηθεί το επίπεδο επιβίωσης αυτής της κοινωνίας.

– Λ. Ρον Χάμπαρντ

ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
 • Μια Εισαγωγή για τον Λ. Ρον Χάμπαρντ
 • Η Εκπαίδευση ενός Εκπαιδευτικού
  • » Η Εκπαίδευση του Λ. Ρον Χάμπαρντ
  • » Η Διδασκαλία του Λ. Ρον Χάμπαρντ
 • Τεχνολογία Μελέτης
  • » Πώς Αποσαφηνίζεται μια Παρανοημένη Λέξη του Λ. Ρον Χάμπαρντ
  • » Λεξισαφήνιση: Το Κλειδί για την Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και την Κατανόηση του Λ. Ρον Χάμπαρντ
 • Το Κλειδί της Ζωής
  • » Η Γραμματική του Λ. Ρον Χάμπαρντ
 • Οργανισμός Εφαρμοσμένης Εκπαίδευσης
Η Σειρά για τον Λ. Ρον Χάμπαρντ, μια Ολοκληρωμένη Βιογραφική Εγκυκλοπαίδεια, διατίθεται από την Bridge Publications και τη New Era Publications.