«Έτσι, χωρίς να αποδοκιμάζει ή να περιφρονεί
με κανέναν τρόπο τα πιστεύω οποιουδήποτε ανθρώπου,
η Scientology αναδύθηκε από τις στάχτες μιας άψυχης επιστήμης
και έθεσε ξανά –και απάντησε– τα αιώνια ερωτήματα».

– Λ. Ρον Χάμπαρντ

Φωτογραφία από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ

Οι Απαντήσεις της Scientology
του Λ. Ρον Χάμπαρντ

Το άρθρο «Οι Απαντήσεις της Scientology» του Λ. Ρον Χάμπαρντ, γράφτηκε το 1966
ως συνοδευτικό κείμενο του άρθρου «Η Φιλοσοφία Κερδίζει Μετά από 2.000 Χρόνια»
και παρουσιάζει μια ευρύτερη προοπτική όσον αφορά την ελευθερία, που οι παλαιοί φιλόσοφοι δεν είχαν φανταστεί ποτέ ότι ήταν εφικτή.

Ο Άνθρωπος έχει θέσει πολυάριθμα ερωτήματα σχετικά με τον εαυτό του.

Ερωτήματα όπως: «Ποιος είμαι;», «Από πού προέρχομαι;», «Τι είναι ο Θάνατος;», «Υπάρχει Μετά Θάνατον Ζωή;».

Ακόμα και τα παιδιά αναρωτιούνται γι’ αυτά, κι όμως ο Άνθρωπος ποτέ δεν είχε απαντήσεις που θα τον ικανοποιούσαν για πολύ.

«Οι θρησκείες έχουν διάφορες απαντήσεις σε αυτές τις απορίες, οι οποίες στην πραγματικότητα ανήκουν στο πεδίο της θρησκευτικής φιλοσοφίας, καθώς αυτή είναι η περιοχή της γνώσης του Ανθρώπου που έχει επιχειρήσει να τις απαντήσει».

Οι θρησκείες έχουν διάφορες απαντήσεις σε αυτές τις απορίες, οι οποίες στην πραγματικότητα ανήκουν στο πεδίο της θρησκευτικής φιλοσοφίας, καθώς αυτή είναι η περιοχή της γνώσης του Ανθρώπου που έχει επιχειρήσει να τις απαντήσει.

Ποικίλες απαντήσεις έχουν δοθεί στο πέρασμα των αιώνων και από φυλή σε φυλή, και αυτή η ετερογένεια από μόνη της είναι το εμπόδιο που προκαλεί τη δυσπιστία προς τις διάφορες θρησκείες. Οι παλιές θρησκείες φθίνουν επειδή οι άνθρωποι δεν κρίνουν πλέον ως πραγματικές τις απαντήσεις των θρησκειών στα παραπάνω ερωτήματα.

Η παρακμή του χριστιανισμού χαρακτηρίζεται από τον σύγχρονο κυνισμό που αναφέρεται σε μια Κόλαση όπου καίγεται κανείς αιώνια και έναν Παράδεισο όπου κάποιος παίζει μια άρπα για πάντα.

Οι υλιστικές επιστήμες προσπάθησαν να ακυρώσουν ολόκληρο το πεδίο βγάζοντας από πάνω τους το πρόβλημα, χρησιμοποιώντας τις απίθανες απαντήσεις ότι κάποιος είναι αποκλειστικά και μόνο κρέας και πως όλη η ζωή προέκυψε από αυθόρμητη και τυχαία ανάφλεξη μέσα σε μια θάλασσα αμμωνίας. Τέτοιου είδους «απαντήσεις» ακούγονται μάλλον σαν την προ-βουδιστική Ινδία, όπου λεγόταν ότι ο κόσμος στηριζόταν επάνω σε επτά ελέφαντες που στέκονταν επάνω σε επτά κολόνες, που στέκονταν επάνω σε μια νεροχελώνα, και στην ερώτηση ενός παιδιού για το πού στηριζόταν η νεροχελώνα απαντούσαν με αγανάκτηση: «Στη λάσπη! Και από κει και κάτω υπάρχει λάσπη!».

Είναι τέτοια η φύση της Αλήθειας ώστε, όταν κάποιος τη γνωρίζει, μπορεί να καταλαβαίνει ακόμη περισσότερα. Η παρακμή και ο μαρασμός της Ασίας τείνουν να ανατρέψουν τις αντιλήψεις τους περί Αλήθειας και στη Δύση, την εποχή του πολέμου, όταν οι στρατιώτες αντίκρισαν το «Gott Mit Uns» (ο Θεός μαζί μας) πάνω στις πόρπες των σκοτωμένων αντιπάλων, η κυριαρχία των εκκλησιών της εποχής εκείνης έφτασε πολύ κοντά στο τέλος της – γιατί ο Θεός δε θα μπορούσε να υποστηρίζει και τις δύο πλευρές αυτού του έργου του Διαβόλου, ή έτσι τουλάχιστον σκέφτηκαν οι στρατιώτες.

Ακόμα και η σπουδαία εντολή του Χριστού «Αγάπα τον πλησίον σου» φαίνεται να έχει μικρότερη ισχύ σήμερα σ’ έναν κόσμο με φόρους εισοδήματος, πληθωρισμό και τη σφαγή αμάχων πληθυσμών στο όνομα της ειρήνης.

Έτσι, χωρίς να αποδοκιμάζει ή να περιφρονεί με κανέναν τρόπο τα πιστεύω οποιουδήποτε ανθρώπου, η Scientology αναδύθηκε από τις στάχτες μιας άψυχης επιστήμης και έθεσε ξανά –και απάντησε– τα αιώνια ερωτήματα.

Το αληθές των απαντήσεων πιστοποιείται από τα αποτελέσματα. Σε αντίθεση με τις ασθένειες της θρησκευόμενης Ινδίας, οι Scientologist σπανίως αρρωσταίνουν. Σε αντίθεση με τις εσωτερικές διαμάχες, όπως οι ταραχές στην Αλεξάνδρεια, οι Scientologist ζουν αρμονικά ο ένας με τον άλλο και γνωρίζουν πώς να αποκαθιστούν τις σχέσεις τους γρήγορα.