Οι Απαντήσεις της Σαηεντολογίας
του Λ. ΡΟΝ ΧΑΜΠΑΡΝΤ

Το «Οι Απαντήσεις της Σαηεντολογίας» του κ. Χάμπαρντ, του 1966, γράφτηκε ως συνοδευτικό
κείμενο του «Η Φιλοσοφία Κερδίζει Μετά από 2.000 Χρόνια» και παρουσιάζει
μια συνολική θεώρηση της ελευθερίας, πολύ πέραν όλων οι παλαιοί
φιλόσοφοι φαντάστηκαν ότι ήταν εφικτά.

Ο Άνθρωπος έχει θέσει πολυάριθμα ερωτήματα σχετικά με τον εαυτό του.

Αυτά τα ερωτήματα είναι: «Ποιος είμαι;», «Από πού έρχομαι;», «Τι είναι ο θάνατος;», «Υπάρχει μετά θάνατον ζωή;».

Κάθε παιδί θέτει αυτές τις ερωτήσεις, στις οποίες ο Άνθρωπος έως τώρα δεν είχε ποτέ απαντήσεις που να τον ικανοποιούν.

«Οι θρησκείες έχουν διάφορες απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις και ανήκουν, στην πραγματικότητα, στο πεδίο της θρησκευτικής φιλοσοφίας, καθώς αυτή είναι η περιοχή της γνώσης του Ανθρώπου που έχει προσπαθήσει να τις απαντήσει».

Οι θρησκείες έχουν διάφορες απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις και ανήκουν, στην πραγματικότητα, στο πεδίο της θρησκευτικής φιλοσοφίας, καθώς αυτή είναι η περιοχή της γνώσης του Ανθρώπου που έχει προσπαθήσει τις απαντήσει.

Ποικίλες απαντήσεις έχουν δοθεί στο πέρασμα των αιώνων και από φυλή σε φυλή, και αυτή η ετερογένεια από μόνη της είναι το εμπόδιο που προκαλεί τη δυσπιστία προς τις διάφορες θρησκείες. Οι παλιές θρησκείες φθίνουν γιατί οι άνθρωποι δε βρίσκουν πλέον αληθινές τις απαντήσεις τους στα παραπάνω ερωτήματα.

Η παρακμή του Χριστιανισμού καταδεικνύεται από το σύγχρονο κυνισμό που επικρατεί σχετικά με την Κόλαση, στην οποία κάποιος καίγεται αιωνίως, και σχετικά με τον Παράδεισο, όπου κάποιος παίζει άρπα εσαεί.

Οι υλιστικές επιστήμες προσπάθησαν να ακυρώσουν ολόκληρο το πεδίο υποβαθμίζοντας το πρόβλημα, δίνοντας τις απίθανες απαντήσεις ότι κάποιος είναι αποκλειστικά και μόνο κρέας και πως όλη η ζωή προέκυψε από αυθόρμητη και συμπτωματική ανάφλεξη σε μια θάλασσα αμμωνίας. Τέτοιες «απαντήσεις» ακούγονται περισσότερο σαν να προέρχονται από την προ-βουδιστική Ινδία, όπου θεωρούσαν ότι ο κόσμος στηριζόταν σε επτά ελέφαντες, οι οποίοι στέκονταν σε επτά κολόνες, οι οποίες στέκονταν πάνω σε μια χελώνα και, σε μια απεγνωσμένη απάντηση στην ερώτηση του παιδιού για το «πάνω σε τι στέκεται η χελώνα;», σε «Λάσπη!

Είναι τέτοια η φύση της αλήθειας ώστε, όταν κάποιος τη γνωρίζει, μπορεί να καταλαβαίνει ακόμα περισσότερα. Οι αρρώστιες και η παρακμή της Ασίας θέτουν υπό αμφισβήτηση τις αντιλήψεις της περί αλήθειας, και στη Δύση, ο πόλεμος, στον οποίο οι στρατιώτες είδαν τη φράση «Gott Mit Uns» [Ο Θεός είναι μαζί μας] στις αγγράφες των νεκρών εχθρών, οδήγησε στο τέλος της την κυριαρχία των εκκλησιών εκείνης της εποχής – γιατί ο Θεός δε θα μπορούσε να είναι και από τις δυο πλευρές ενός τόσο σατανικού σχεδίου, ή τουλάχιστον έτσι σκέφτηκαν οι στρατιώτες.

Ακόμα και η σπουδαία εντολή του Χριστού «Αγάπα τον πλησίον σου» μοιάζει να έχει λιγότερη ισχύ σήμερα σε έναν κόσμο με φορολογία εισοδήματος, πληθωρισμό και εξολόθρευση των αστικών πληθυσμών στο όνομα της ειρήνης.

Έτσι, χωρίς να αποδοκιμάζει ή να περιφρονεί με κανέναν τρόπο τα πιστεύω οποιουδήποτε ανθρώπου, η Σαηεντολογία προήλθε από τις στάχτες μιας άψυχης επιστήμης και έθεσε ξανά –και απάντησε– τα αιώνια ερωτήματα.

Το αληθές των απαντήσεων πιστοποιείται από τα αποτελέσματα. Σε αντίθεση με τις ασθένειες της θρησκευόμενης Ινδίας, οι Σαηεντολόγοι είναι σπανίως άρρωστοι. Σε αντίθεση με τις εσωτερικές διαμάχες, όπως οι ταραχές στην Αλεξάνδρεια, οι Σαηεντολόγοι ζουν αρμονικά ο ένας με τον άλλο και γνωρίζουν πώς να αποκαθιστούν τις σχέσεις τους γρήγορα.