Λ. ΡΟΝ ΧΑΜΠΑΡΝΤ | ΠΡΟΦΙΛ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η παρακάτω δήλωση συνοψίζει περισσότερο από καθετί άλλο τη στάση ζωής του Λ. Ρον Χάµπαρντ: «Μου αρέσει να βοηθώ άλλους και το λογαριάζω ως τη µεγαλύτερη χαρά στη ζωή να βλέπω έναν άνθρωπο να απελευθερώνει τον εαυτό του από τις σκιές που σκοτεινιάζουν τις µέρες του». 

Τα υλικά της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας συγκροτούν το µεγαλύτερο σύνολο πληροφοριών σχετικά µε τη διάνοια, το πνεύµα και τη ζωή, που τελειοποίησε και κωδικοποίησε ο Λ. Ρον Χάµπαρντ κατά τη διάρκεια πενήντα χρόνων έρευνας και ανάπτυξης. Τα αποτελέσµατα αυτού του έργου περιέχονται σε εκατοντάδες βιβλία και σε περισσότερες από 3.000 ηχογραφηµένες διαλέξεις. 

Αυτά τα βιβλία και διαλέξεις αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία έχει δομηθεί η Γέφυρα της Σαηεντολογίας προς την Ελευθερία. Σε πολλές περιπτώσεις, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έδινε µια σειρά διαλέξεων αµέσως µετά την έκδοση ενός νέου βιβλίου παρέχοντας περισσότερες εξηγήσεις και λεπτοµέρειες για αυτά τα ορόσηµα. 

Ενώ τα βιβλία του Λ. Ρον Χάμπαρντ περιλαµβάνουν τις περιλήψεις των ανακαλύψεων και τα συµπεράσµατα, όπως εµφανίστηκαν στην ερευνητική του πορεία, οι διαλέξεις του µας δίνουν τη λεπτοµερή καταγραφή των ερευνών του και µας εξηγούν τις σκέψεις του, τα συµπεράσµατά του, τις δοκιµές και τις επιδείξεις του κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας. Έτσι, αποτελούν την ολοκληρωµένη καταγραφή ολόκληρης της ερευνητικής του πορείας, παρουσιάζοντας όχι µόνο τις πιο σηµαντικές ανακαλύψεις της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας, αλλά και το γιατί και το πώς ο Ρον έφτασε σε αυτές.

Παρόλα αυτά, η πιο περίτρανη µαρτυρία για τον Λ. Ρον Χάµπαρντ προέρχεται από τα θαύµατα που πραγµατοποιούνται µέσω της τεχνολογίας του και τα εκατοµµύρια των φίλων του που µεταφέρουν αυτή την τεχνολογία στην αιωνιότητα. Τόσο τα θαύµατα όσο και οι φίλοι του πολλαπλασιάζονται µε το πέρασµα του χρόνου.

Μάθετε περισσότερα για τα βιβλία της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας του Λ. Ρον Χάμπαρντ στην Bridge Publications και New Era Publications.