Λ. ΡΟΝ ΧΑΜΠΑΡΝΤ | ΠΡΟΦΙΛ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

H ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ EΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η πλήρης διαδρομή της πνευματικής εξέλιξης στη Σαηεντολογία οριοθετείται από τη Γέφυρα της Σαηεντολογίας. Παρουσιάζει τα ακριβή βήματα του ώντιτινγκ και της εκπαίδευσης που πρέπει κανείς να κάνει, ώστε να συνειδητοποιήσει τις έμφυτες δυνατότητές του. Επειδή η Γέφυρα είναι διαμορφωμένη βαθμιδωτά, η πρόοδος είναι ομαλή και προβλέψιμη. Εάν και η βασική ιδέα προέρχεται από αρχαίες φιλοσοφίες –μια διαδρομή από το χάσμα της άγνοιας σε ένα υψηλότερο επίπεδο– αυτό που παρουσιάζει η γέφυρα είναι εντελώς νέο: όχι κάποια αυθαίρετη σειρά βημάτων, αλλά τα πιο λειτουργικά μέσα για την επαναφορά αυτού που περιγράφει ο Λ. Ρον Χάμπαρντ όπως «αθάνατος, άφθαρτος εαυτός για πάντα».

«Αν δεν συμβεί μια τεράστια αλλαγή στον ανθρώπινο πολιτισμό που παραπαίει σήμερα, ο άνθρωπος δεν θα βρίσκεται εδώ για πολύ καιρό ακόμα...»
–Λ. Ρον Χάμπαρντ

Ένα σημαντικό μέρος της πρακτικής της Σαηεντολογίας είναι η μελέτη των έργων του Λ. Ρον Χάμπαρντ, όπου προσδιορίζονται η πνευματική φύση του ανθρώπου και οι βασικές αρχές της ζωής. Ωστόσο, αν η Σαηεντολογία αντιπροσωπεύει τη διαδρομή προς τις υψηλότερες πνευματικές φιλοδοξίες του Ανθρώπου, αυτό σημαίνει, επίσης πολλά, για την άμεση ύπαρξη του – για την οικογένειά του, την καριέρα και την κοινότητα. Το γεγονός αυτό είναι καθοριστικής σημασίας για την κατανόηση της φιλοσοφίας της Σαηεντολογίας και είναι πραγματικά όλα αυτά που είναι η Σαηεντολογία: όχι ένα δόγμα, αλλά η μελέτη και ο χειρισμός του ανθρώπινου πνεύματος σε σχέση με το ίδιο, με άλλες μορφές ζωής και με το σύμπαν στο οποίο ζούμε. Από αυτήν την άποψη, το έργο του Λ. Ρον Χάμπαρντ αγκαλιάζει τα πάντα. «Αν δεν συμβεί μια τεράστια αλλαγή στον ανθρώπινο πολιτισμό που παραπαίει σήμερα», δήλωσε στα μέσα του 1960, «ο Άνθρωπος δεν θα βρίσκεται εδώ για πολύ καιρό ακόμα...». Ως ενδείξεις αυτής της πτώσης αναφέρθηκε στην πολιτική αναταραχή, την κοινωνική σήψη, τη βία, το ρατσισμό, τον αναλφαβητισμό και τα ναρκωτικά. Στη συνέχεια για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων χρόνων της ζωής του. Πράγματι, από τις αρχές του 1970 η ζωή του μπορεί να χαρτογραφηθεί άμεσα όσον αφορά την έρευνα του για λύσεις στις πολιτιστικές κρίσεις στο τέλους του εικοστού αιώνα.

Ότι ήταν τελικώς επιτυχής επιβεβαιώνεται στην πραγματικά εκπληκτική ανάπτυξη της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας: Υπάρχουν σήμερα περισσότερες από 8.500 οργανώσεις σε 165 χώρες που χρησιμοποιούν τις διάφορες τεχνολογίες της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας. Επιβεβαιώνεται από τον όγκο των επευφημιών για το έργο του – οι αναγνωρίσεις και προκηρύξεις από κρατικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς κυριολεκτικά θα γέμιζαν τόμους. Επιβεβαιώνεται επίσης και στον αντίκτυπο που έχει στις παγκόσμιες επιπτώσεις: Με 200 περίπου εκατομμύρια φιλοσοφικά έργα να έχουν διαβαστεί τακτικά σχεδόν σε κάθε χώρα της Γης, κανένας φιλόσοφος στην ιστορία δεν έχει προσεγγίσει καθόλου τη δημοτικότητά του. Κατόπιν πάλι, αυτό επιβεβαιώνεται με όλα όσα περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι πολλές από τις βασικές αλήθειες της Σαηεντολογίας είναι τώρα μέρος του κοινωνικού μας ιστού. Αλλά περισσότερο απ' όλα, επιβεβαιώνονται αυτές οι λέξεις του
Λ. Ρον Χάμπαρντ:

«Ένας πολιτισμός χωρίς παραφροσύνη, χωρίς εγκληματίες και χωρίς πόλεμο, όπου οι ικανοί θα μπορούν να προκόψουν, όπου τα έντιμα όντα θα μπορούν να έχουν δικαιώματα και όπου ο Άνθρωπος θα είναι ελεύθερος να ανέβει σε υψηλότερα επίπεδα, αυτοί είναι οι στόχοι της Σαηεντολογίας».