ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

«Υπάρχει άμεση αναλογία μεταξύ της υγείας και της ικανότητας του ατόμου και της προθυμίας του να αναλάβει την ευθύνη».

—Λ. Ρον Χάμπαρντ
Από τις διαλέξεις του Λ. Ρον Χάμπαρντ
Οι Διαλέξεις στο Φίνιξ